FB soutěž: “Zahraj si o TOP vína z Pálavy” + úplná pravidla

FB soutěž: “Zahraj si o TOP vína z Pálavy”

Pojďte s námi soutěžit o exkluzivní výhry….

???? Dárkovou sadu dvou vín z Rodinného vinařství Vican, která byla oceněna v Salonu Vín 2020 – Zlatá medaile
???? 2 vína z Edice Karla Rodena v luxusní dárkové krabičce
???? 2 lístky na film 3obule v síti multikin CineStar!

Co pro to můžete udělat?

Jednoduše nám odpovězte do komentáře na následující otázku:
???? Napište celé jméno kmotra Rodinného vinařství Vican? Odpověď najdete na webových stránkách www.tastepoint.cz v sekci e-shop
???? Zároveň dejte „like“ příspěvku se soutěží
???? Označte facebookový profil Vino do domu jako “To se mi líbí”
Za případné sdílení soutěže budeme rádi.

Soutěž končí 23. 4. 2020  ve 12:00 !!!!
Výherce budeme losovat při ON-LINE DEGUSTACI  ???????? 23. 4. 2020  od 19:00, které se můžete také zúčastnit!
Stačí si zakoupit náš DeguSet.

!!!Účast na degustaci není podmínkou získání výhry!!! Výherci budou kontaktování též soukromou zprávou přes FB!

Podmínky FB soutěže „Zahraj si o TOP vína z Pálavy“
dále jen „pravidla soutěže“

1.    Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je Group Point M2K s.r.o., se sídlem Slovanská 504/43, 326 00 Plzeň, IČ: 06326200 (dále jen „Organizátor“)

2.    Termín a místo konání soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku starší 18 let žijící na území České republiky v termínu od 15. 4. 2020 do 23. 4. 2020 do 12:00.

3.    Jak se zúčastnit a vyhrát
Na facebookovém profilu Víno do Domu https://www.facebook.com/V%C3%ADno-do-domu-100113681638246/ je umístěn příspěvek se zadáním, kde se můžete zúčastnit soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku starší 18 let tím, že odpoví na otázku pod příspěvkem a zároveň označí facebookový profil Víno do domu jako „To se mi líbí“. Ze správných odpovědí budou při Online degustaci 23. 4. 2020 od 19:00 hod. vylosováni 3 výherci, kteří získají výherní ceny. Účast na online degustaci není podmínkou získání výhry, vylosovaní výherci budou kontaktováni soukromou zprávou. V případě, že do 48 hodin nebudou reagovat na soukromou zprávu, výhra propadá!

4.    Zadání soutěže
1.    Vyhledejte na facebookovém profilu příspěvek „Zahraj si o TOP vína z Pálavy“ a do komentáře napište odpověď na otázku: Napište celé jméno kmotra Rodinného vinařství Vican! Odpověď najdete na webových stránkách v sekci e-shop www.tastepoint.cz
2.    Zároveň dejte „like“ příspěvku se soutěží
3.    Označte facebookový profil Vino do domu jako „To se mi líbí“

Za případné sdílení soutěže budeme rádi.

Soutěž končí 23. 4. 2020 v 12:00.

Z účastníků, kteří splní všechny podmínky soutěže vylosujeme 3 výherce, kteří získají následující ceny:

1.    Cena: Dárková kazeta 2 lahví vína – Rulandské šedé 2017, výběr z hroznů – Ocenění Salonu vín 2020 Zlatá medaile a Champion Vinařských Litoměřic 2019 a Královské Chardonnay 2018, výběr z hroznů – ocenění Salon vín 2020 – Zlatá medaile
2.    Cena: Dárkové balení 2 lahví vína Edice Karel Roden dle vlastního výběru
3.    Cena: 2 volné vstupenky na filmové představení 3OBULE v multikině CineStar

5. Výherci a předání výher
Po ukončení soutěže 23. 4. 2020 v 16:00 budou vylosování postupně 3 výherci při ON-LINE DEGUSTACI 23. 4. 2020 od 19:00. Do slosování budou zařazeni soutěžící, kteří splní všechny platné podmínky soutěže a zároveň se jím může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky. Výherci budou o svojí výhře informování soukromou zprávou na Facebooku. Budou vyzvání, aby organizátorovi zaslali jméno, adresu, a telefonní číslo za účelem předání výhry.  V případě, že výherce nezašle požadované kontaktní údaje do 48 hodin ode dne, kdy byl o výhře informován, výhra propadá ve prospěch organizátora, který rozhodne o jejím dalším použití. Výherce nemá nárok na jakoukoliv náhradu. Výhry budou výhercům zaslané nejpozději do 10 dnů poté, co organizátor obdrží požadované kontaktní údaje pro předání výhry. Výhry není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud bude mít pochybnosti v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoli jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

6. Všeobecné podmínky
Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem, či se ji výherci nepodařilo doručit do 1 měsíce po jejím prvním odeslání na výhercem uvedenou adresu. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za jejich nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují. Organizátor není odpovědný za funkčnost Facebooku. Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodů nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně kdykoliv změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na Facebooku Vína do domu v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

7. Osobní údaje, GDPR a souhlas soutěžícího
Účastí v soutěži a uvedením osobních údajů vyjadřuje účastník soutěže, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci akce na Facebooku a dále, aby organizátor soutěže zpracovával, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované též jako GDPR (General Data Protection Regulation), jemu sdělené osobní údaje v uvedeném rozsahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Účastník má dále všechna práva dle příslušného zákona, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění, nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Účastí v soutěži každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

8. Dodatek
Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní účet, falešný účet atd.). Případně toho, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook.

Sdílejte tento příspěvek...

Další příspěvky

Ověření věku

Tento e-shop je určen pouze pro osoby starší 18 let.

Pokud nejste plnoletý, nemůžete si prohlížet tento web.

Ověření věku

Tento e-shop je určen pouze pro osoby starší 18 let.

Pokud jste plnoletý, klikněte na ANO pro vstup do e-shopu…