Podmínky FB soutěže 21.1.2022

VYHRAJ KARTON SKVĚLÝCH VÍN PŘÍMO ZE SRDCE PÁLAVY ❤ 

Pojďte si zahrát o 6 lahvinek z vinařství Vican. 🏆

Výhra obsahuje následující vína: Sylvánské zelené, Pálava, Ryzlink vlašský, Rulandské šedé, Frankovka a Rulandské modré rosé. 

  • Podmínky soutěže:
  • Odpovězte do komentáře správně na otázku: „Jak se nazývají vína, která se vyrábí v hliněných nádobách?“ Odpověď naleznete na www.tastepoint.cz
  • Dejte „To se mi líbí“ naší stránce @Taste point – Váš dodavatel vín

V případě, že v komentářích označíte svého přítele (přátelé), se kterými byste si na vínu pochutnali, získáte k výhře ještě navíc on-line degustaci vyhraných vín zdarma. Označení však není podmínkou pro zúčastnění se v soutěži 😊.

Za sdílení budeme moc rádi! ❤

Soutěž končí 31.1.2022 v 18:00 ⏰

Výherce 🥇bude následně vylosován a video včetně výherního jména bude do druhého dne zveřejněno zde na stránkách.

HODNĚ ŠTĚSTÍ!

Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností FB ani s ní spojena, Facebook nemá žádné závazky vůči soutěžícím a výhercům.

—————————————————————————————————————————————-

Podmínky FB soutěže „VYHRAJ KARTON SKVĚLÝCH VÍN PŘÍMO ZE SRDCE PÁLAVY“
dále jen „pravidla soutěže“

1.    Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Group Point M2K s.r.o., se sídlem 1481/100, Hřbitovní, 312 00 Plzeň 4, IČ: 06326200 (dále jen „Organizátor“)

2.    Termín a místo konání soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku starší 18 let žijící na území České republiky v termínu od 21. 1. 2022 do 31. 1. 2022 do 18:00.

3.    Jak se zúčastnit a vyhrát

Na facebookové stránce Taste point – Váš dodavatel vín https://bit.ly/TastePointVasDodavatelVin je umístěn příspěvek se zadáním, kde se můžete zúčastnit soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku starší 18 let tím, že odpoví na otázku pod příspěvkem a zároveň označí facebookovou stránku Taste Point – Váš dodavatel vín jako „To se mi líbí“. Ze správných odpovědí bude po skončení (do druhého dne) vylosován výherce, který získá výherní cenu. Vylosovaný výherce bude označen přímo na facebookových stránkách. V případě, že nás do týdne od uveřejnění jména nebude kontaktovat, výhra propadá!

4.    Zadání soutěže

1.    Vyhledejte na facebookových stránkách příspěvek „VYHRAJ KARTON SKVĚLÝCH VÍN PŘÍMO ZE SRDCE PÁLAVY“ a do komentáře napište odpověď na otázku: „Jak se jmenují vína, která se vyrábí v hliněných nádobách?“ Odpověď najdete na webových stránkách www.tastepoint.cz


2.    Označte facebookovou stránku Taste Point – Váš dodavatel vín jako „To se mi líbí“

V případě, že v komentářích označíte svého přítele (přátelé), se kterými byste si na vínu pochutnali, získáte k výhře ještě navíc on-line degustaci vyhraných vín zdarma. Označení však není podmínkou pro zúčastnění se v soutěži.

Za případné sdílení soutěže budeme rádi.

Soutěž končí 31. 1. 2022 v 18:00.

Z účastníků, kteří splní všechny podmínky soutěže, vylosujeme výherce, který získá následující cenu:

6 vín z rodinného vinařství Vican. Sylvánské zelené, Pálava, Ryzlink vlašský, Rulandské šedé, Frankovka a Rulandské modré rosé. 

5. Výherci a předání výher

Po ukončení soutěže (31.1.2022 po 18:00 – nejpozději do druhého dne) bude vylosován výherce. Losování bude natočeno a zveřejněno. Do slosování budou zařazeni soutěžící, kteří splní všechny platné podmínky soutěže a zároveň se jím může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky. Výherce bude o svojí výhře informován zveřejněním svého jména na FB stránce Taste Point – Váš dodavatel vín. Žádáme, aby organizátorovi zaslal jméno, adresu a telefonní číslo za účelem předání výhry.  V případě, že výherce nezašle požadované kontaktní údaje do týdne ode dne, kdy byl o výhře informován, výhra propadá ve prospěch organizátora, který rozhodne o jejím dalším použití. Výherce nemá nárok na jakoukoliv náhradu. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 10 dnů poté, co organizátor obdrží požadované kontaktní údaje pro předání výhry. Výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena organizátorem. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníky, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob. Organizátor si vyhrazuje právo neudělit výhru v případě, pokud bude mít pochybnosti v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících, nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play.

6. Všeobecné podmínky

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže, který rozhodne o jejich dalším užití. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem, či se ji výherci nepodařilo doručit do 1 měsíce po jejím prvním odeslání na výhercem uvedenou adresu. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za jejich nedoručení či poškození výher během přepravy. Reklamace vad se na výhry nevztahují. Organizátor není odpovědný za funkčnost Facebooku. Organizátor neodpovídá za nedoručená oznámení o výhře, nebo doručení tohoto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodů nefunkčnosti elektronické pošty, nebo jiných důvodů mimo jeho kontrolu. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit, nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně kdykoliv změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na Facebooku Vína do domu v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

7. Osobní údaje, GDPR a souhlas soutěžícího

Účastí v soutěži a uvedením osobních údajů vyjadřuje účastník soutěže, aby jeho jméno bylo zveřejněno v případě výhry a v rámci akce na Facebooku a dále, aby organizátor soutěže zpracovával, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované též jako GDPR (General Data Protection Regulation), jemu sdělené osobní údaje v uvedeném rozsahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení organizátorovi. Účastník má dále všechna práva dle příslušného zákona, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění, nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním organizátora porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Účastí v soutěži každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.

8. Dodatek

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např. duplicitní účet, falešný účet atd.). Případně toho, jehož chování či facebookový profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook.

Sdílejte tento příspěvek...

Další příspěvky

Ověření věku

Tento e-shop je určen pouze pro osoby starší 18 let.

Pokud nejste plnoletý, nemůžete si prohlížet tento web.

Ověření věku

Tento e-shop je určen pouze pro osoby starší 18 let.

Pokud jste plnoletý, klikněte na ANO pro vstup do e-shopu…